Posts in Rescue
Վահագն Տոնոյան

Պատմություն այն մասին, թե ինչպես փոխվեց երիտասարդ տղամարդու կյանքը երկրաշարժից հետո և թե ինչպես նա զարգացավ, որպեսզի օգնի իր երկրին՝ պատրաստվելու հաջորդին:

Read More
RescueMichael Chen